PSD2 beállítások
 Szolgáltatói limitek beállítása
 Számlainformációs hozzáférések
 Megbízható kedvezményezett adatok
 Szolgáltatói engedélyek fedezetvizsgálathoz
 PSD2 jelszó módosítás